Tolnay István, drd.

tolnay istvanStudii:

 • 2007 – Şcoala Doctorală de Lingvistică, Universitatea din Debrecen
 • Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de filologie, Limba şi literatură franceză – Limba şi literatură maghiară, 1971

Domeniu de specialitate:

 • Învăţământ: Limba franceză, Limbajul ştiinţific şi tehnic francez
 • Cercetare: Studiul contrastiv al limbajelor de specialitate

 Discipline predate:

 • Limba franceză anii I-II, curs şi seminar, semestrul I-II
 • Cultură şi civilizaţie maghiară anii I-II Pedagogie muzicală, Arte plastice, Management, Turism, curs, semestrul I-II

Proiecte de cercetare ştiinţifică:

 • Studiul comparativ al prefixelor verbale din limbile franceză şi maghiară

Contact:


Publicaţii

Manuale, cursuri, culegeri, volume proprii

 1. Curs practic de limba franceză anul I. chimie, Ed. Institutul Politehnic Timişoara, 1978, (manual)

 2. Limba franceză pentru Facultatea de tehnologie chimică, Ed. Institutul Politehnic Timişoara, 1982 (manual)

 3. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanintézményeinek Évkönyve, Ed. KRE, Oradea, 1995

 4. Tíz év multán – După zece ani – Ten years after (culegere de documente), Ed. KRE Oradea, 1999

 5. A Sulyok István Református Főiskola és a Partiumi Keresztény Egyetem Jubileumi Évkönyve, Partium Kiadó 2005

 6. Magyar kultúra és civilizáció (culegere de texte) PKE könyvtári jegyzet

 Lucrări ştiinţifice publicate

 1. Personaje corneliene văzute prin psihologia lui Descartes, în vol. Lucrările Simpozionului Naţional Reşiţa, 1976

 2. Probleme ale predării termenilor derivaţi şi compuşi, în vol. Lucrări tehnico- ştiinţifice, Timişoara, 1982

 3. Integrarea limbajului ştiinţific de orientare generală în predarea francezei fundamentale, Ibidem

 4. Despre unele erori în performanţele studenţilor, Ibidem

 5. Aspecte ale predării terminologiei chimice în vol. Lucrări tehnico-ştiinţifice, Reşiţa 1983

 6. Eroul stendhalian în devenire, în vol. Lucrările Simpozionului tehnico- ştiinţific, Reşiţa 1983

 7. Unele aspecte ale predării negaţiei, în vol. Lucrări ale simpozionului Naţional,Timişoara 1984

 8. Megújulva megmaradni, Temesvár; Új szó 1990

 9. A birhatót ne add el álompénzen in vol. A nagyváradi Sulyok IstvánReformátus Főiskola évkönyve 1990-1994, Nagyvárad

 10. En faveur des écoles confessionnelles – 1994 , in vol. A nagyváradi Sulyok IstvánReformátus Főiskola évkönyve 1990-1994, Nagyvárad 1994

 11. Lingvistica contrastivă şi teoria traducerii, în vol. Simpozionul Inst. Sup. Ref., Oradea, 1999

 12. Un memorialist francez din secolul al XVIII-lea: Saint-Simon, Ibidem

 13. În amintirea zilelor Revoluţiei timişorene, Ed. KRE, 1999

 14. Curs festiv la cea de-a 10-a aniversare a Instit. Superior Reformat Oradea, în Partiumi Egyetemi Szemle, 2002

 15. Analiza contrastivă a două basme populare, Ibidem

 16. A felekezeti oktatás esélyei, Ed. Püski, Budapest, 2002

 17. Egyház és iskola în Református Naptár 2003

 18. A Sulyok István Református Főiskola elmúlt tíz éve, Partiumi Egyetemi Szemle,  2002/1

 19. Jean de l’Ours – Fehérlófia, Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/1

 20. Egy elfelejtett francia emlékíró, Egyetemi Szemle, 2002/1

 21. Contributions à l'étude contrastive des préverbes français et hongrois , Egyetemi Szemle, 2002/1

 22. Egyházunk az anyanyelvi oktatás szolgálatában in Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium emlékkönyve, Nagyvárad, 2005

 23. Az egyházi szaknyelv oktatása a Partiumi Keresztény Egyetemen, Egyetemi Szemle,  2003/1

 24. Învăţământul confesional: tradiţii şi perspective, în vol. Învăţământul religios şi teologic din România, Ed. Technomedia, Sibiu 2006

 25. Predarea religiei în şcoli şi învăţământul religios şi teologic (coautor), în vol. Învăţământul religios şi teologic din România, Ed. Technomedia, Sibiu 2006

 26. Remarques sur l'étude contrastive des préverbes français et hongrois ,Studia Romanica de Debrecen, 2005 ISBN 963-472-941-X

 27. A székház metamorfózisa, în vol. Beszélő kövek, Nagyvárad, 2006

 28. Egyházi oktatásunk a 2010-es év küszöbén, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Harangszó 2009

 29. L’enseignement en langue hongroise en Roumanie/Transylvanie, în vol. Chemins de réconciliation en Europe (colloque internationale ) Ed. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 2011

 30. A harmadik évtized elé, în A Szatmárnémeti Református Gimnázium jubileumi évkönyve 2011, Szatmár

 31. Az erdélyi magyar közösséget szolgáló “magánegyetem”, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (coautor), in revista Pro Minoritate, Budapest 2012

Prezentări la conferințe

 1. Saint-Simon între vocaţia de istoric şi scriitor, Timişoara, 1977

 2. Modalităţi de formare a termenilor tehnici în limba română şi limba franceză. Compunerea, Timişoara, 1979

 3. Tema familiei Cenci la Stendhal şi Shelley, Timişoara, 1979

 4. Probleme ale predării termenilor tehnici derivaţi, Timişoara, 1979

 5. Dicţionar minimal de construcţii francez-român, Timişoara, 1983

 6. Dicţionar minimal de construcţii român-francez, Timişoara, 1985

 7. Observaţii privind elaborarea unui dicţionar frazeologic de construcţii, Timişoara, 1988

 8. Aspecte ale vieţii minoritare din România, Joensuu- Finlanda, 1996

 9. Rolul Bisericilor minoritare în Europa Centrală şi de Est, Louvain, Belgia, 1997

 10. Situaţia învăţământului confesional în România,Univ. Catolică Pázmány Péter, Budapesta, 1999

 11. Învăţământul superior în limba maghiară –încotro? Balatonboglár, Ungaria, 2000

 12. A Partiumi Keresztény Egyetem sajátos helyzete az erdélyi-partiumi magyar magánegyetemi hálózat építésében, Tusványos 2001

 13. Zece ani de învăţământ superior în limba maghiară, Washington, Toronto, 2001

 14. Contribuţii la o accepţiune modernă a teoriei silogismelor aristoteliciene, Debrecen, 2001

 15. Unele relaţii ale cogito-ului cartezian cu logica epistemologică, Debrecen, 2002

 16. Legea învăţământului şi învăţământul confesional, Budapesta, 2002

 17. Az anyanyelvi és egyházi oktatás esélyei Erdélyben a XXI. század elején, Budapest, Kongresszusi Központ 2003

 18. Schimbările de regim din Europa Centrală şi revoluţia din Timişoara 1989, Oradea, 2003

 19. Egyház és értelmiség a mai erdélyi társadalomban, Keresztény Értelmiségi Konferencia, Nagyvárad, 2004

 20. Egyházaink az anyanyelvi oktatás szolgálatában, Zilah, 2005

 21. A református oktatás jelene – országos kitekintés, Kraszna, 2005

 22. Aktuális iskolaügyek. Egyház és önkormányzat, Nagyvárad, 2005

 23. Egyetem a Partiumért , Debrecen, 2005

 24. L’enseignement en langue hongroise en Roumanie/Transylvanie,La Salette, Franţa, 2009