Maior Enikő, dr. habil.

Maior Eniko fotoCurriculum vitae

Domeniu de specialitate:

  • Invăţământ: Limba engleză, Engleză comercială
  • Cercetare: Literatură americană

Discipline predate:

  • Limba engleză anul I, 2 ore de seminar, management, semestrul I-II
  • Limba engleză anul II, 1 oră curs şi 1 oră de seminar, management, semestrul I-II
  • Engleză comercială anul III, 1 oră curs şi 2 ore de seminar, management, semestrul II

Proiecte de cercetare ştiinţifică:

  • Rădăcini europene ale literaturii evreieşti din America

Contact:

  • e-mail: enikomaior@partium.ro
  • telefon (de la serviciu): 0040-259-418252/ interior 106

Publicaţii

Cărți

English for Banking and Finance, Ed. Primus, Oradea, 2017.

English for Tourism, Ed. Casa Cartii de Stiinte, Cluj Napoca, 2016.

Business English in Use, Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2010.

Bernard Malamud and the Type Figure of the Schlemiel, Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2009.

Studii în limba engleză

”ESP and Problem Based Learning.” in Tóth Péter – Maior Enikő – Simonics István – Duchon Jenő – Varga Anikó (eds) (2017): Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében II. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, Budapest: Óbudai Egyetem, 2017.  

„ICT-Supported Problem-Based Learning: Possibilities of Applying Problem-Based Learning from Primary School to Higher Education.” in  Balázs Czékmán et al (eds) in PedActa 6, 2. 2016:41-50. ISSN 2248-3527

“ESP and language tests.” in: Maior Enikő – Tóth Péter – Varga Anikó (eds) (2016): Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl. I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, Budapest: Óbudai Egyetem, 2016.

“Complementary and Contrasting Characters.” in Maior et al (eds.) Proceedings of The Fifth Edition of ELLE International Conference, Cluj Napoca: Casa Cărții de Știință, 2016:20-29.

“The Question of Identity in Gary Shteyngart’s Little Failure.” in László Dávid et al (eds) Acta Universitatis Sapientiae, Philologica7, 1. 2015:123−132. 

“New Teaching Methods in ESP.” in Tóth Péter - Maior Enikő - Pogátsnik Mónika (eds)/ Tanári és tanulói kompetenciák az empírikus kutatások fókuszában - V. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet, Budapest: Óbudai Egyetem, 2015.

"The struggle of Misha Borisovich Vainberg with the Absurd." in Borbély J. et al (eds.) English Language & Literatures in English 2014. Budapest: L'Harmattan, 2015:107-125.

“The Question of Identity in Gary Shteyngart’s Super Sad True Love Story.” in Titus Pop ed. Proceedings of The Third Edition of ELLE International Conference, Cluj Napoca: Casa Cărții de Știință, 2014:150-155.

“Jewish Identity in Philip Roth’s ’The Conversion of the Jews.” in Identities in Metamorphosis. Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Arhipelag XXI Press: Tîrgu-Mureș, 2014:331-336. ISBN: 978-606-93691-9

“Vladimir Girshkin and the Question of Identity.” in Teodor Mateoc ed. Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World (III), Oradea: Editura Universității din Oradea, 2013:179-189.

Leo Finkle’s Putative Victory in Proceedings of The Second Edition of ELLE International Conference, 2013, pp. 79-84.

Chaim Potok and Hasidism in Proceedings of The First Edition of ELLE International Conference, 2012, pp. 154-159.

The Burden of a New Life in Constructions of Identity (VI), 2011, pp. 204-208.

Jewish Immigrants in America in Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World (II), 2011, pp.257-264.

“The First Jewish American Novel” in Romanian Journal of English Studies, 6/2009: 192-199.

“The Struggle for a New Identity” in Cultural Texts and Contexts in the Eglish Speaking World, 2009: 175-180.

“The Putative Victory of Malamud’s Heroes” in Romanian Journal of English Studies, 5/2008: 318-326.

“The Frustrated Self in Philip Roth’s Portnoy’s Complaint” in Constructions of Identity (IV), 2008: 29-34.

“Identity Problems in Jewish-American Literature” in New/Old Worlds. Spaces of Transition, 2007: 394-405.

“The Concept of the Schlemiel” in www.theroundtable.ro

“The First Jewish-American Novel” in Partiumi Egyetemi Szemle, VII évfolyam, 2007 december, 4 szám, 116-140.

„Total quality management” in Partiumi Egyetemi Szemle, I évfolyam, 2002. December, 2 szám, 91-96.

Studii în limba maghiară

“Angolnyelv-tanítás a Partiumi Keresztény Egyetemen.” in Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (eds)  Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés. 
IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet, Budapest: Óbudai Egyetem, 2014:453. 

„Péter Miklós: Kálvin. Ecclesiastical Ordinances Genf” in Református Szemle, XCIII. évfolyam, 2000. Január – Február 1 szám, o. 78

Loyola Ignác és a jezsuita rend” in Református Szemle, XCIII. évfolyam, 2000. Július – Október, 4-5 szám, o. 313-316

„Rövid bevezetés a gnoszticizmusba” in Református Szemle, XCII. évfolyam,1999. Szeptember – Október 5 szám, o. 379-382

Articole

„Talán” in Szabadság, XI. évfolyam, 1999. december 31, 305. szám, o.3

„Másodrendű kisebbség” in Krónika, I. évfolyam, 1999. december 31, 53 szám, o.2

„Foglalkozni a választókkal” in Szabadság, XII. évfolyam, 2000. január 14, 10 szám, o.3

„Kire nem vonatkozik a törvény?” in Szabadság, XII. évfolyam, 2000. január 28, 22 szám, o. 3

„A Civitas-alapítvány” in Szabadság, XII. évfolyam, 2000. február 8, 31 szám, o. 5

„Sajátos foglalkoztatást igényelnek” in Krónika, II. évfolyam, 2000. február 10, 33 szám, o. 4

„Segítenek a rászorulókon” in Krónika, II. évfolyam, 2000. február 15, 37 szám, o.4

„Az Ifjúsági Békemozgalom” in Szabadság, XII. évfolyam, 2000. február 18, 40 szám, o. 5

„Ügyek és fenyegetések” in Szabadság, XII. évfolyam, 2000. március 28, 73 szám, o.3

„A Pro Demokrácia Szövetség” in Szabadság, XII. évfolyam, 2000. április 8, 83 szám, o.5

„Konstruktőrtempó” in Krónika, II. évfolyam, 2000. május 9, 107 szám, o. 5

„A Tranzit-ház” in Szabadság, XII. évfolyam, 2000. május 16, 111 szám, o. 5

„Ki ellenőriz? Nem mindegy” in Erdélyi Napló, X. évfolyam, 2000. június 27, 457 szám, o.9

„Gyermekfejjel – álmok nélkül” in Erdélyi Napló, X. évfolyam, 2000. július 4, 458 szám, o. 12

„Caritas orvosi központ Nagykároly” in Nagykároly és Vidéke, VII. évfolyam, 2000. július 5, 303 szám, o. 2