Tolnay István, drs.

tolnay istvanTanulmányok:

 • 2007 – Nyelvtudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem
 • Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, francia – magyar szak, 1971

Szakterület:

 • Oktatás: Francia nyelv és irodalom, Magyar nyelv és irodalom
 • Kutatás: A francia és magyar szaknyelvek kontrasztív vizsgálata

Oktatott tantárgyak:

 • Francia nyelv, I-II. évf., előadás és szeminárium
 • Magyar kultúra és civilizáció, I-II. évf., reklámgrafika, zenepedagógia, menedzsment, turisztika

Tudományos kutatási projektek:

 • A francia és magyar igekötőrendszer összehasonlító vizsgálata

Elérhetőség:


Publikációk

Tankönyvek, kézikönyvek, szöveggyűjtemények, saját kötetek

 1. Curs practic de limba franceză anul I. chimie, Ed. Institutul Politehnic Timişoara, 1978, (manual)
 2. Limba franceză pentru Facultatea de tehnologie chimică, Ed. Institutul Politehnic Timişoara, 1982 (manual)
 3. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanintézményeinek Évkönyve, Ed. KRE, Oradea, 1995
 4. Tíz év multán – După zece ani – Ten years after (culegere de documente), Ed. KRE Oradea, 1999
 5. A Sulyok István Református Főiskola és a Partiumi Keresztény Egyetem Jubileumi Évkönyve, Partium Kiadó 2005
 6. Magyar kultúra és civilizáció (szöveg gyűjtemény) PKE könyvtári jegyzet

 Megjelentetett tudományos dolgozatok

 1. Personaje corneliene văzute prin psihologia lui Descartes, în vol. Lucrările Simpozionului Naţional Reşiţa, 1976
 2. Probleme ale predării termenilor derivaţi şi compuşi, în vol. Lucrări tehnico- ştiinţifice, Timişoara, 1982
 3. Integrarea limbajului ştiinţific de orientare generală în predarea francezei fundamentale, Ibidem
 4. Despre unele erori în performanţele studenţilor, Ibidem
 5. Aspecte ale predării terminologiei chimice în vol. Lucrări tehnico-ştiinţifice, Reşiţa 1983
 6. Eroul stendhalian în devenire, în vol. Lucrările Simpozionului tehnico- ştiinţific, Reşiţa 1983
 7. Unele aspecte ale predării negaţiei, în vol. Lucrări ale simpozionului Naţional,Timişoara 1984
 8. Megújulva megmaradni, Temesvár; Új szó 1990
 9. A birhatót ne add el álompénzen in vol. A nagyváradi Sulyok IstvánReformátus Főiskola évkönyve 1990-1994, Nagyvárad
 10. En faveur des écoles confessionnelles – 1994 , in vol. A nagyváradi Sulyok IstvánReformátus Főiskola évkönyve 1990-1994, Nagyvárad 1994
 11. Lingvistica contrastivă şi teoria traducerii, în vol. Simpozionul Inst. Sup. Ref., Oradea, 1999
 12. Un memorialist francez din secolul al XVIII-lea: Saint-Simon, Ibidem
 13. În amintirea zilelor Revoluţiei timişorene, Ed. KRE, 1999
 14. Curs festiv la cea de-a 10-a aniversare a Instit. Superior Reformat Oradea, în Partiumi Egyetemi Szemle, 2002
 15. Analiza contrastivă a două basme populare, Ibidem
 16. A felekezeti oktatás esélyei, Ed. Püski, Budapest, 2002
 17. Egyház és iskola în Református Naptár 2003
 18. A Sulyok István Református Főiskola elmúlt tíz éve, Partiumi Egyetemi Szemle,  2002/1
 19. Jean de l’Ours – Fehérlófia, Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/1
 20. Egy elfelejtett francia emlékíró, Egyetemi Szemle, 2002/1
 21. Contributions à l'étude contrastive des préverbes français et hongrois , Egyetemi Szemle, 2002/1
 22. Egyházunk az anyanyelvi oktatás szolgálatában in Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium emlékkönyve, Nagyvárad, 2005
 23. Az egyházi szaknyelv oktatása a Partiumi Keresztény Egyetemen, Egyetemi Szemle,  2003/1
 24. Învăţământul confesional: tradiţii şi perspective, în vol. Învăţământul religios şi teologic din România, Ed. Technomedia, Sibiu 2006
 25. Predarea religiei în şcoli şi învăţământul religios şi teologic (coautor), în vol. Învăţământul religios şi teologic din România, Ed. Technomedia, Sibiu 2006
 26. Remarques sur l'étude contrastive des préverbes français et hongrois ,Studia Romanica de Debrecen, 2005 ISBN 963-472-941-X
 27. A székház metamorfózisa, în vol. Beszélő kövek, Nagyvárad, 2006
 28. Egyházi oktatásunk a 2010-es év küszöbén, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Harangszó 2009
 29. L’enseignement en langue hongroise en Roumanie/Transylvanie, în vol. Chemins de réconciliation en Europe (colloque internationale ) Ed. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 2011
 30. A harmadik évtized elé, în A Szatmárnémeti Református Gimnázium jubileumi évkönyve 2011, Szatmár
 31. Az erdélyi magyar közösséget szolgáló “magánegyetem”, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (coautor), in revista Pro Minoritate, Budapest 2012

Konferenciákon bemutatott előadások

 1. Saint-Simon între vocaţia de istoric şi scriitor, Timişoara, 1977
 2. Modalităţi de formare a termenilor tehnici în limba română şi limba franceză. Compunerea, Timişoara, 1979
 3. Tema familiei Cenci la Stendhal şi Shelley, Timişoara, 1979
 4. Probleme ale predării termenilor tehnici derivaţi, Timişoara, 1979
 5. Dicţionar minimal de construcţii francez-român, Timişoara, 1983
 6. Dicţionar minimal de construcţii român-francez, Timişoara, 1985
 7. Observaţii privind elaborarea unui dicţionar frazeologic de construcţii, Timişoara, 1988
 8. Aspecte ale vieţii minoritare din România, Joensuu- Finlanda, 1996
 9. Rolul Bisericilor minoritare în Europa Centrală şi de Est, Louvain, Belgia, 1997
 10. Situaţia învăţământului confesional în România,Univ. Catolică Pázmány Péter, Budapesta, 1999
 11. Învăţământul superior în limba maghiară –încotro? Balatonboglár, Ungaria, 2000
 12. A Partiumi Keresztény Egyetem sajátos helyzete az erdélyi-partiumi magyar magánegyetemi hálózat építésében, Tusványos 2001
 13. Zece ani de învăţământ superior în limba maghiară, Washington, Toronto, 2001
 14. Contribuţii la o accepţiune modernă a teoriei silogismelor aristoteliciene, Debrecen, 2001
 15. Unele relaţii ale cogito-ului cartezian cu logica epistemologică, Debrecen, 2002
 16. Legea învăţământului şi învăţământul confesional, Budapesta, 2002
 17. Az anyanyelvi és egyházi oktatás esélyei Erdélyben a XXI. század elején, Budapest, Kongresszusi Központ 2003
 18. Schimbările de regim din Europa Centrală şi revoluţia din Timişoara 1989, Oradea, 2003
 19. Egyház és értelmiség a mai erdélyi társadalomban, Keresztény Értelmiségi Konferencia, Nagyvárad, 2004
 20. Egyházaink az anyanyelvi oktatás szolgálatában, Zilah, 2005
 21. A református oktatás jelene – országos kitekintés, Kraszna, 2005
 22. Aktuális iskolaügyek. Egyház és önkormányzat, Nagyvárad, 2005
 23. Egyetem a Partiumért , Debrecen, 2005
 24. L’enseignement en langue hongroise en Roumanie/Transylvanie,La Salette, Franţa, 2009