Dr. Veliky János vendégelőadása

Dr. Veliky János történész professzor, 2015. március 12-én 10 órától A polgári haladás színvonala és 1848 címmel tartott előadást a Partiumi Keresztény Egyetem Bolyai termében.

A tartalmas és lenyűgözően sokrétű előadás során elhangzott, hogy a magyar reformkort joggal nevezhetjük a változások korának, hiszen a reformkor lényegét jelentő polgárosodás maga a változás, melynek fontos eleme a polgári tulajdon megteremtése is. A magyar polgárosodást a nemesi réteg indította el, ugyanis elsősorban ez a réteg értette meg az előrehaladás szükségességét. Az előadó rámutatott arra is, hogy a kor magyar irányítói olyan saját reformfolyamatot találtak ki, amely a magyar társadalom sajátosságaihoz illeszkedett. Magyarországon a reformkorban és a forradalom idején keletkeztek számottevő változások a politika fogalomhasználatában, így megmutatkozott annak az igénye is, hogy az új társadalmi jelenségeket nyelvileg is egyre pontosabban körülírják. Ennek kapcsán hangzott el a Széchenyi törekvéseit kifejező idézet is, amely szerint „minden kifejezésre bármi nyelven, magyarban is, létezzék megfelelő szó, mely annak minden árnyéklatát födözze”. Azt is megtudtuk, hogy például Szemere Bertalan használta először a jellem és az irodalom szavunkat és, hogy a reformerek maguk is igyekeztek mondanivalójukhoz igazítani a nyelvet. Így például Kossuth azon is munkálkodott, hogy bekapcsolja a modern tudományok egyikének, a közgazdaságtannak a tanulságait a hazai közgondolkodásba, és így születtek a közgazdaság, nemzetgazdaság, forgalom, szakember szavaink.

Dsc 2387Dsc 2383Dsc 2392Dsc 2395Dsc 2400