Dr. Kövecses Zoltán vendégelőadása

Dr. Kövecses Zoltán, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem professzora, 2015. január 9-én „What is Metaphor? The Contemporary View” címmel tartott előadást a Modern Nyelvek Tanszék szervezésében. 

Az előadás során a hallgatóság betekintést nyerhetett a fogalmi metaforák világába. Megtudhattuk, hogy mi a különbség a hagyományos és a kognitív nyelvészet által kidolgozott metaforaelmélet között és azt is, hogy minden ember képes már fiatal korban a fogalmi metaforák alkotására és használatára (még ha ennek a képességének nincs is tudatában). Ez tehát nem csupán a különlegesen tehetséges emberek kiváltsága hanem az emberi gondolkodásnak és megértésnek elengedhetetlen kelléke. A kognitív megközelítés szerint a metafora nem a szavak, hanem a fogalmak közötti viszony, amelyben egyik fogalom segítségével tesszük érthetővé a másikat. A fogalmi metafora tehát két fogalmi tartományból áll: a céltartományból, amely az elvontabb fogalomkör, és a forrástartományból, amelynek segítségével az előbbit megértjük (pl. a kapcsolatuk megfeneklett, válaszúthoz érkeztek kifejezések mögött A SZERELEM UTAZÁS fogalmi metafora áll).

Dsc 2201 CopyDsc 2189Dsc 2194Dsc 2196