Bemutatás

modern nyelvekAz idegen nyelvek oktatása mindig is szerepelt a PKE összes szakjainak tanmenetében. A tanszék megalakulását az tette szükségessé, hogy az utóbbi időben rendkívüli jelentőséget kapott a diplomavizsgát megelőző nyelvvizsgára való felkészülés. Ezért az egyetem szenátusa kötelezővé tette egy idegen nyelv tanulását négy féléven keresztül minden hallgató számára.

Az idegennyelv-tudás szempontjából igen heterogén nyelvi csoportoknak az alapismereteken, az alapvető nyelvi kompetenciák kialakításán túl meg kell ismerkedniük a választott idegen nyelvi szaknyelvvel is. Ezt nem csupán a szokásos nyelvvizsgákon kérik számon, hanem az idegen nyelvű könyvészethez való hozzáférés, a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe való bekapcsolódás is szükségesé teszi. A didaktikai munkán kívül a tanszék tagjai a tudományos kutatásban is számottevő eredményeket mutatnak fel, főként a nyelvészet és módszertan terén. Külön kiemelkedő az idegen nyelvek elsajátítását segítő tankönyvek szerkesztése.